SANAL ORTAMDA TASARLANAN PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİNİN GERÇEK ORTAMA UYGULANMASI VE ANALİZİ


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Hakan Aydoğan

Danışman: Faruk Aras

Özet:

Programlanabilir mantıksal denetleyici (PLC) eğitimlerinde kullanılan sistemlerin maliyetlerinin yüksek oluşu, ulaşılabilirliğin az oluşu, iki boyutlu ortamlarda tasarlanan yazılımların ileri derece eğitimlerde ve uygulamalarda yetersiz kalması, kolektif çalışmaya uygun olmayışları gibi durumlar göz önüne alındığında mevcut sistem tasarımlarının iyileştirilmesi ve günümüze adapte edilmesinin gerekliliği artmaktadır. Bu tezde öncelikle 3 boyutlu sanal bir dünya olan Second Life içerisinde temel bir sanal PLC sistemi oluşturulmuştur. Bu sistem ile sanal programlama ve sanal program simülatörü tasarlanmıştır. Ayrıca buton, lamba, yaklaşım sensörü, yürüyen bant ve motor gibi ekipmanlar oluşturularak hazırlanan PLC programının istenildiği gibi çalışıp çalışmadığı sanal gerçekleme yoluyla tespit edebilen bir sistem oluşturulmuştur. İkinci aşama olarak gerçek dünyada da temel bir PLC cihazı tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Üçüncü aşama olarak bir internet sunucu sistemi oluşturulmuş ve böylece 3 boyutlu sanal dünyadaki hazırlanan, simüle edilen ve sanal olarak gerçeklenen PLC programının gerçek dünyadaki PLC cihazına aktarımı sağlanmıştır. Sonuç olarak üretim endüstrisindeki fabrikaların otomasyon sistemlerinde kullanılabilecek, internet bağlantısının olduğu her yerden kontrol edilebilen bir PLC cihazı tasarlanmış ve ilgili teknik elemanların PLC eğitimi için bir yeni bir platform oluşturulmuştur.

 

Considering the high costs, the low availability, the software designed in two-dimensional environments, the inadequacy of the programs and the applications, and not being suitable for collective work of the systems used in the programmable logical controller (PLC) trainings, it is necessary to improve the existing system designs and to adapt them to the present day. In this dissertation, as a first stage, a basic virtual PLC system with virtual programming and virtual program simulator has been designed in the Second Life which is a 3 dimensional virtual world. In addition, a system which detects the PLC program whether it runs as desired via virtual implementation with creation of buttons, lamps, a proximity sensor, a conveyor belt and a motor. As a second stage, a basic PLC device has been designed and realized in the real world. As a third stage, an internet server system has been created and thus a PLC program which is programmed, simulated and implemented in the virtual world transferred into PLC device in the real world. As a result, a PLC device, can be employed in automation systems manufacturing industry, which can be controlled where internet connection established has been designed and a new platform has been comprised for training related technical staff.