İnsansız hava araçları için performans ve verim artırılmasına yönelik deneysel araştırma


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: BEKİR TAHİR ÇALDIR

Danışman: Mehmet Kaya