Çevresel faktörler ve soğuk çekmenin polistiren malzemede mekanik ve ısıl özelliklere etkileri


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2004

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: TÜLİN ŞAHİN

Danışman: Tamer Sınmazçelik