Çevresel faktörler ve soğuk çekmenin polistiren malzemede mekanik ve ısıl özelliklere etkileri


Öğrenci: TÜLİN ŞAHİN

Danışman: Tamer Sınmazçelik