İbrahim Bey'in Dasitan-ı Yigit Hekayet isimli eserinin tercümesi giriş-metin-inceleme-sözlük-tıpkıbasım


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Karabük Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: NAZMİYE KORKMAZ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): SERHAT KÜÇÜK