IPF TANILI HASTALARDA ÖKSÜRÜK İLE PROGNOZ BELİRTEÇLERİ, YAŞAM KALİTESİ VE KOMORBİDİTE İLİŞKİSİ


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: Salih Küçük

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): İLKNUR BAŞYİĞİT