Olasılıklı Esnek Kümeler


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: Hande Poşul

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ÇİĞDEM GÜNDÜZ