Ferişteoğlu Abdullatif bin Abdulaziz Tirevi'nin Mecâlis isimli eserinin tercümesi ( Giriş, inceleme, metin, sözlük,tıpkıbasım )


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Karabük Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: SÜLEYMAN SEVEN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): SERHAT KÜÇÜK