Metamateryal Altyapılı ve Halka Yüklemeli Mikroşerit Anten Tasarımları ve Gerçeklenmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Adnan Sondaş

Danışman: Yunus Emre Erdemli