Asetil-11-Keto-Beta-Bosvelik Asitin (AKBA) İn Vitro Koşullarda Kemik İliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre İle Ortak Kültüre Edilen Anaplastik Tiroid Kanser Hücreleri Üzerine Kanser Karşıtı Ve Sitoprotektif Etkilerinin İncelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: AYŞENUR KAYA

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): GÜLÇİN GACAR