1.5 TESLA VE 3 TESLA MANYETİK REZONANS SPEKTROSKOPİDE FARKLI EKO ZAMANI DEĞERLERİNDE SPEKTROSKOPİ FANTOMUNDA METABOLİT ORANI FARKLILIKLARI


Öğrenci: HALİL İBRAHİM ADA

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): GÜR AKANSEL