Pomza partikül takviyeli polimer matrisli kompozitlerin üretimi ve erozif aşınma davranışının incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ALP EREN ŞAHİN

Danışman: Tamer Sınmazçelik