Projeksiyon kaynağı ile dual faz çeliğe cıvata kaynatılması ve taguchi yöntemi ile parametre optimizasyonu


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: SAMET DEMİR

Danışman: Tamer Sınmazçelik