Etyolojiye Göre Sakroiliitlerin Sakroiliak Eklemde Topografik Dağılımının Manyetik Rezonans Görüntüleme ile değerlendirilmesi


Öğrenci: AHMET YALNIZ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): GÜR AKANSEL