Sigaranın romatoid artritin klinik ve inflamatuvar belirteçlerine etkisi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: ASLI BALABAN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): İLKNUR BAŞYİĞİT