Panı-epoksi ve panı-epoksi-nano metal oksit polimerik kompozitlerinin kimyasal olarak sentezi, karakterizasyonu ve çelik korozyonuna etkisinin araştırılması


Öğrenci: Nargız İlmieva

Danışman: Sibel Zor