Ti6Al4V titanyum alaşımın bilyalı dövme sonrası aşınma davranışının incelenmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: YASEMİN YILDIRAN AVCU

Danışman: Tamer Sınmazçelik