Çevresel etkilerin PPS (polifenilen sülfid) kompozitlerin mekanik özelliklerine etkileri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2002

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: BÜLENT HAYRİ ATEŞ

Danışman: Tamer Sınmazçelik