Çevresel etkilerin PPS (polifenilen sülfid) kompozitlerin mekanik özelliklerine etkileri


Öğrenci: BÜLENT HAYRİ ATEŞ

Danışman: Tamer Sınmazçelik