Mikro gözenekli enjeksiyon kalıplama yönteminin otomotiv uygulamaları


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: HÜROL KOÇOĞLU

Danışman: Tamer Sınmazçelik