Education Information

Education Information

 • 1997 - 2002 Doctorate

  Izmir Institute Of Technology, Faculty Of Archıtecture, Department Of Archıtecture (Englısh), Turkey

 • 1994 - 1995 Postgraduate

  Yildiz Technical University, Faculty Of Architecture, Department Of Architecture, Turkey

 • 1986 - 1991 Undergraduate

  Yildiz Technical University, Faculty Of Architecture, Department Of Architecture, Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  An Analytical approach to semi-private and semi-public spaces within the context of urban housing pattern Sustainable Development

  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

 • 1995 Postgraduate

  Ticaret merkezlerinin tarihsel evrimi ve İstanbul eski kent çarşılarından Beyoğlu aksının incelenmesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English