Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Karotis cisim tümörlerinde cerrahi deneyimimiz

Damar Cerrahi Dergisi, vol.27, no.1, pp.28-33, 2018 (Other Refereed National Journals)

Çocuk Hemodiyaliz hastalarında oluşturulan arteriyovenöz fistüller

turkish journal of vasculat surgery, vol.16, no.2, pp.19-24, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Vasküler yaralanma tecrübelerimiz

18. ulusal vasküler ve endovasküler cerahi kongresi 9. ulusal fleboloji kongresi 2017, Turkey, 9 - 12 December 2017

Aortaya invaze yumuşak doku sarkomu, kitle ile birlikte aorta segmental eksizyonu

18. ulusal vasküler ve endovasküler cerahi kongresi 9. ulusal fleboloji kongresi 2017, Turkey, 9 - 12 December 2017

Splenik arter anevrizması ve tedavisi: olgu sunumu

18. ulusal vasküler ve endovasküler cerahi kongresi 9. ulusal fleboloji kongresi 2017, Turkey, 9 - 12 December 2017

Kist hidatiğin nadir görülen kardiyak yerleşimi ve beraberinde görülen aort oklüzyonunda tedavi nasıl yapılmalıdır?

18. ulusal vasküler ve endovasküler cerahi kongresi 9. ulusal fleboloji kongresi 2017, Turkey, 9 - 12 December 2017

Is There a Relationship Between Platelet Lymphocyte Ratio and Peripheral Arterial Disease.

American Journal of Cardiology (13th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery), İzmir, Turkey, 23 - 26 March 2017, vol.119, pp.89

PERICARDIECTOMY FOR TUBERCULOSIS - MID-TERM RESULTS

7. KARDİYOLOJİ VE KARDİYOVASKÜLER CERRAHİDE YENİLİKLER KONGRESİ, 24 March 1911 - 27 March 2011 Sustainable Development

“Current status of peripheral vasculary diseases in Turkey

37. Jsvs Kongre, 39, Nagoya, Japonya, 13 - 15 May 2009

“Distal bypasstaki tecrübelerimiz

10. Ulusal Kongre, 246, Çeşme İzmir, Turkey, 17 - 21 October 2008

Books & Book Chapters

Herediter Vasküler Kollajen Arteriopatiler: Marfan Sendromu

in: Vaskülitler ve Nonaterosklerotik Tıkayıcı Arter Hsatalıkları, Prof. Dr. Turan Berki, Prof. Dr. Şadan Yavuz, Editor, Türkye Klinikler Yayınevi, Ankara, pp.1-68, 2019