Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Instability in CHO cells: Diagnosis and Cure

BioProNET 5th Annual Science Meeting, 10 - 11 Ekim 2018

Effect of Sodium Butyrate on the Surrounding Chromatin Environment in AMplified CHO cells

International Conference on Biochemistry and Molecular Biology, Paris, Fransa, 22 - 23 Nisan 2015

Effect of transgene location on productivity and stability of recombinant protein expression

European Federation of Biotechnology, Focus on Frontiers in Industrial Biotechnology, Londrina, Brezilya, 17 Kasım 2014 - 19 Kasım 2013

Sodyum butiratin amplifiye edilmis CHO hucrelerinde rekombinant protein ekspresyonuna etkisi

22. Ulusal Biyoloji kongresi, Eskişehir, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2014

Stability of recombinant protein production in amplified CHO cells

22nd European Society for Animal Cell Technology Meeting, Viyana, Avusturya, 15 - 18 Mayıs 2011

Stability of recombinant protein production in Chinese Hamster Ovary Cells

20th Annual Conference ESACT-UK, UK Society for Cell Culture and Biotechnology, Loughborough, İngiltere, 6 - 07 Ocak 2010

Stability of recombinant protein production in amplified Chinese hamster ovary cells

9th Conference on Protein Expression in Animal Cells, Jackson Hole, Amerika Birleşik Devletleri, 19 - 23 Eylül 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

Heterologous Protein Production in CHO Cells

Improved CHO Cell Line Stability and Recombinant Protein Expression During Long-Term Culture, Paula Meleady, Editör, Springer, New-York, ss.119-141, 2017