Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ŞİZOFRENİDE ÜSTBİLİŞ

Journal Of Health Sciences Of Kocaeli University, cilt.3, sa.3, ss.33-36, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ruhunuza Sağlık: Psikolojik İyilik Hali

1. İstanbul Sağlık Bilimleri Kongresi, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2019

The Effect of Metacognitive Training on Social Cognition in Schizophrenia

5th Horatio Festival of Psychiatric Nursing, Danimarka, 9 - 12 Mayıs 2019

Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Kapsamında Yardım Aramanın Kültürel Belirleyicileri

1. Uluslararası Ruh Sağlığında Toplumsal Farkındalık Kongresi, 21 Mart 2019

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sosyal Uyumu.

1. Uluslararası Gevher Nesibe Sağlık Hizmetleti Kongresi, 4 - 06 Mayıs 2018

Üniversite Öğrencilerinin İyilik Hallerini Yordayan Değişkenler

I. Uluslararası Gevher Nesibe Sağlık Hizmetleri Kongresi, 4 - 06 Mayıs 2018

Gebelik İnkarı

1. Uluslararası Gevher Nesibe Sağlık Hizmetleti Kongresi, 4 - 06 Mayıs 2018

Hemşirelik Bölümü Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Öğrenim Süreci Deneyimleri

I. Uluslararası Gevher Nesibe Sağlık Hizmeti Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2018, ss.72

Hemşire Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri

I. Uluslararası Gevher Nesibe Sağlık Hizmetleri Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2018, ss.68

Evaluation of Metacognitive Training (MCT) efficacy for schizophrenia patients

6th European Conference on Mental Health, Berlin, Almanya, 4 - 06 Ekim 2017

People with mental illness and physical health: Their views

6th European Conference on Mental Health, Berlin, Almanya, 4 - 06 Ekim 2017

Şizofrenide üst biliş eğitimi ve ruhsal toplumsal beceri eğitiminin toplumsal ve bilişsel işlevsellik üzerine etkisi

23. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi ve 1. Ruhsal İyileştirim Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 16 - 19 Kasım 2017, cilt.18, ss.40

SAĞLIK İŞYERLERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET (MOBBİNG)

3. ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ, Kocaeli, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2017, ss.314-315

TÜRKİYE’DE KADINLARA YÖNELİK EKONOMİK ŞİDDET

3. ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ, Kocaeli, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2017, ss.472-473

SAĞLIK SİSTEMİNDE ŞİDDETİ ÖNLEMEDE ‘SIFIR TOLERANS’POLİTİKASININ ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SİSTEMATİK DERLEME

3. ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ, Kocaeli, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2017, ss.316-317

TOPLUMSAL BAKIŞ AÇISIYLA KADINA YÖNELİK ŞİDDETNEDENLERİNİN SİSTEMATİK OLARAK İNCELENMESİ

3. ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ, Kocaeli, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2017, ss.358-359

Psikiyatride Tamamlayıcı ve Bütünleyici Tıp Kullanımı ve Psikiyatri Hemşireliği

IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2016

AN EFFECTIVE STRATEGY TO REDUCE COERCION DEESCALATION

III INDO EUROPEAN SYMPOSIUM ON COERCION & KANCIPS 2016, MYSORE, Hindistan, 22 - 25 Eylül 2016

ATTITUDES OF NURSES WORKING IN PSYCHIATRIC SETTINGS ON COERCION LITERATURE REVIEW

III INDO EUROPEAN SYMPOSIUM ON COERCION & KANCIPS 2016, MYSORE, Hindistan, 22 - 25 Eylül 2016

PSYCHIATRIC SETTINGS ON COERCION IN TURKEY LITERATURE REVIEW

III INDO EUROPEAN SYMPOSIUM ON COERCION & KANCIPS 2016, MYSORE, Hindistan, 22 - 25 Eylül 2016

INTERVENTIONS FOR REDUCING COERCION IN MENTAL HEALTH CARE LITERATURE REVİEW

III INDO EUROPEAN SYMPOSIUM ON COERCION & KANCIPS 2016, MYSORE, Hindistan, 22 - 25 Eylül 2016

Validation of Turkish Version of the Physical Health Attitude Scale PHASe

5th european conference on mental health, PRAG, Çek Cumhuriyeti, 14 - 16 Eylül 2016

Teknoloji Bağımlılığında Bir Alt Boyut Akıllı Telefon Bağımlılığı

3. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2016

Physical Health Care Needs of People With Severe Mental Illness

american psychiatric nursing association 29th annual conference, florida orlonda, Amerika Birleşik Devletleri, 28 - 31 Ekim 2015

Stress Management and Depression

2ND INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL- UCC (UNİVERSİTY COLLEGE CAPİTAL, DANMARK ), Kocaeli, Türkiye, 31 Ağustos - 04 Eylül 2015

işyerinde mobbing

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Hizmet İçi Eğitim Sempozyumu, Türkiye, 22 - 24 Ocak 2015

MOBBING PERCEPTIONS OF NURSES WORKING IN PSYCHIATRIC CLINICS AND RELATED FACTORS

the 5th international FOHNEU congress on occupational health, Tarragona, İspanya, 19 - 21 Eylül 2012

sağlığın geliştirilmesine yönelik küresel konferans bildirilerine toplu bakış

sağlığın geliştirilmesi ve hemşirelik sempozyumu, Türkiye, 12 - 13 Ocak 2012

etkili hasta hemşire ilişkisinde köprü ve engeller

I. ulusal iletişim sempozyumu, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2011

views and attidutes toward mental disorders of individuals admitted to primary services

I. uluslararası V. ulusal psikiyatri hemşireliği kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2011

FİNLANDİYA VE İSVEÇ DE DEĞİŞİM ÖĞRENCİSİ OLMAK

8. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

Psikiyatri Hastalarında Fiziksel Sağlık-Önemi, Tanılanması, Kapsamı, Tutumlar

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinde Fiziksel Sağlık, BİLGİN Hülya, Editör, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), ss.54-62, 2019

Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliğinin Tarihi ve Gelişimi

Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği, Gül Ünsal Barlas, Editör, www.digitalakademi.org, ss.1-7, 2018

Psychiatric/Mental Health Nursing Nonphysical Competencies for Managing Violence and Aggression: De-escalation and Defusion

European Psychiatric/Mental Health Nursing in the 21st Century A Person-Centred Evidence-Based Approach, José Carlos Santos, John R. Cutcliffe, Editör, Springer, Cham, ss.319-333, 2018