Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Photocatalyst Selection with Fuzzy Axiomatic Design for the Photodegradation of Bio-refractory Compounds: the Case of Azo Dyes

PROCESS INTEGRATION AND OPTIMIZATION FOR SUSTAINABILITY, vol.5, no.3, pp.663-673, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Organizasyonel Kültür ve Globe Kültür Unsurları Arasındaki Etkileşimin Bulanık DEMATEL ile İncelenmesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.2, pp.288-308, 2020 (Other Refereed National Journals)

Researching Usage of Globe Culture Dimensions In Organizational Management By Using Dematel Method

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.23, no.2, pp.282-290, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Supplier Selection in a Food Industry with Fuzzy AHP and Fuzzy MOORA Methods

American Journal of Engineering Research (AJER), vol.8, no.2, pp.31-38, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

AR-GE PROJELERİNİN SEÇİM SÜRECİNDE BULANIK TOPSİS YAKLAŞIMI: BİR ÜRETİM İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATIC, ENGINEERING NATURAL SCIENCES, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Akademik Birimlerin Veri Zarflama Analizi ve Promethee Yöntemleri ile Performans Değerlendirmesi: Kocaeli Üniversitesi Örneği

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.34, no.1, pp.1-13, 2018 (Other Refereed National Journals)

Analytic Network Process and Axiomatıc Design: A Study in Fast Moving Consumer Goods Industry

International Journal of Research Granthaalayah, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

AHP ve PROMETHEE Yöntemleri ile Lastik Üreticisi Bir Firma için Tedarikçi Seçimi

SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.21, no.2, pp.261-269, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Otomotiv Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir Firmada Tedarikçi Seçimi AHP Bulanık AHP ve TOPSIS Uygulaması

Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2016 (Other Refereed National Journals)

İzmit kent içi ulaşımda alternatif toplu taşıma sistemlerinin aksiyomlarla tasarım yöntemi ile değerlendirilmesi

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.22, pp.54-63, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Evaluation of alternative public transportation systems in Izmit urban transportation via axiomatic design method

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, vol.22, no.1, pp.54-63, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Tedarik Zinciri Yönetiminde Bulanık AHP Yöntemi Kullanılarak Tedarikilerin Performansının Ölçülmesi Otomotiv Yan Sanayinde Bir Uygulama

stanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.5, pp.23-46, 2006 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DESIGNING MODEL OF WORKSHOP PRODUCTIVITY MANAGEMENT BY RATIOS (WPMR) IN A PRESSURE VESSELS MANUFACTURING COMPANY

7th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH, Gaziantep, Turkey, 21 January 2022

PLACEMENT APPLICATIONS IN PRODUCT STORAGE: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

17th International Logistics and Supply Chain Congress, 17 - 18 October 2019

A Hybrid Multi Criteria Decision for a Food Facility LocationSelection

10th International Symposium onIntelligent Manufacturing and Service Systems, 9 - 11 September 2019

Product Warehouse Ramp Assignment Using Artificial Bee Colony

10th International Symposium on Intelligent Manufacturing and Service Systems, Sakarya, Turkey, 9 - 11 September 2019, pp.838-845 Creative Commons License Sustainable Development

SOSYAL MEDYA UYGULAMALARININ KULLANIM SIRASININ BULANIK TOPSİS YÖNTEMİ İLE ANALİZ EDİLMESİ

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (BAHAR 2019), 26 - 28 April 2019

Ar-Ge Projelerinin Seçim Sürecinde Bulanık Topsis Yaklaşımı: Bir Üretim İşletmesi Örneği,

International Congress On BusinessAdministration And Economy-III, Nevşehir, Turkey, 19 - 21 October 2018

Assessment of the Most Feasible Anode for Electrooxidation Process by Fuzzy Axiomatic Design - A Theoretical Approach

International Congress on Engineering and Architecture (ENAR-2018), Antalya, Turkey, 14 - 16 November 2018, vol.1, pp.747-753

Bir E-Ticaret Firmasında Süreç İyileştirme Uygulaması

Zeugma I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 13 - 16 September 2018

Tıpta Uzmanlık Bölüm Tercihinin Bulanık Topsis ile Belirlenmesi

Zeugma I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 13 - 16 September 2018

Hidrolik Sektöründe Sermaye Bütçelemesi Uygulaması

Zeugma I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 13 September - 16 June 2018

Kocaeli İli Konut Satışlarının Tahmini ve Göç Miktarları İle İlişkilendirilmesi

Zeugma I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 13 - 16 September 2018 Sustainable Development

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA İTHALAT SÜRECİNİ YALINLAŞTIRILMASI

8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (ICoSReSSE) 2018, 11 - 13 May 2018

FARKLI SAYIDA ELEMAN BULUNDURAN VERİ KÜMELERİNDE PAZAR SEPET ANALİZİ UYGULAMASI

18. ULUSLARARASI EKONOMETRİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.169

Bir Otomotiv Şirketinde Veri Analizi ve Tahminlemede YönetimPanellerinin(Dashboard) Rolü ve Değerlendirilmesi

18. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 October 2017

Ahp ve Promethee Yöntemleri ile Örgütsel Performans DeğerlendirmeModeli Kocaeli Üniversitesi Örneği

18. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 October 2017

Özel Hastane Seçim Kriterlerinin AnalitikHiyerarşi Prosesi ile Değerlendirilmesi veKocaeli İli UygulamasıZerrin Aladağ,Selen Avcı, BetimÇelik, AtakanAlkan

5TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVETECHNOLOGIES IN ENGINEERING AND SCIENCE, Baku, Azerbaijan, 29 September - 01 October 2017

Researching Usage of GLOBE CultureDimensions in Organizational Management byusing DEMATEL Method

5TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVETECHNOLOGIES IN ENGINEERING AND SCIENCE, 29 September - 01 October 2017

Determination Student’s Profiles of Engineering Faculty with Data Mining Method: A Sample of Kocaeli University

International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE), Elazığ, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.129

Supplier Selection For A Tire Company With PROMETHEE Method

International Logistics and Supply Chain Congress (LM-SCM 2016), 1 - 02 December 2016

Üretim Parti Büyüklüklerinin Belirlenmesi Sürecinin Bulanık Promethee Yöntemi İle Değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Turkey, 12 - 14 October 2016

Makine Ekipman Seçim Sürecinin Bulanık Vıkor Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 12 - 14 October 2016

Bir Belediyede Altyapı Çalışması İçin Tedarikçi Seçiminin Bulanık TOPSIS Yöntemi İle Belirlenmesi

Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 12 - 14 October 2016

Minimizing energy cost under TOU tariff by scheduling jobs

5th World Production and Operations Management Conference, 6 - 10 September 2016

Measuring Job Satisfaction of Shift Workers Based On Fuzzy Systems Approach

International Conference Flexible Automation and Intelligent Manufacturing (FAIM) 2013, 30 May - 01 June 2013

Otomotiv Sektöründe Emisyon Tarihlerine Bağlı Aşamalı Karar Analizi

XI. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Turkey, 23 - 24 June 2011

Tedarik Zinciri Yönetiminde Tedarikçi Seçimine Bulanık Yaklaşım

VIII. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Turkey, 24 - 25 October 2008 Sustainable Development

Haftalık Ders Çizelgesi Hazırlamada Bulanık Hedef Programlama ile Ders Ataması

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 28. Ulusal Kongresi (YA/EM’08), İstanbul, Turkey, 30 June - 02 July 2008

Rekabet Ortamında Hizmet Kalitesinin Önemi ve Bir Havayolu İşletmesinde Hizmet Kalitesinin Gerçekleştirilmesine Yönelik Bir Uygulama

Yöneylem Arastirmasi / Endüstri Mühendisligi – XXVI. Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 04 July 2007, pp.426-431