Akademik Birimlerin Veri Zarflama Analizi ve Promethee Yöntemleri ile Performans Değerlendirmesi: Kocaeli Üniversitesi Örneği


ALADAĞ Z., ALKAN A., GÜLER E., Özdin Y.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.34, no.1, pp.1-13, 2018 (Peer-Reviewed Journal)