Education Information

Education Information

 • 2010 - 2015 Doctorate

  Marmara University, Faculty Of Theology, Islamic History And Arts, Turkey

 • 2009 - 2013 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs, Department Of Publıc Admınıstratıon, Turkey

 • 2004 - 2008 Postgraduate

  Marmara University, Faculty Of Theology, Islamic History And Arts, Turkey

 • 1999 - 2004 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Theology, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Şeybânî Hanlığı: 1500 - 1599

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

 • 2008 Postgraduate

  “Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığı’nda XIX. Yüzyıl Osmanlı-Hokand Hanlığı Münasebetleri”

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English