Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2016 - Continues Assistant Professor

  Kocaeli University, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları

 • 2013 - 2016 Research Assistant

  Afyon Kocatepe University, Faculty Of Islamıc Educatıon, Department Of Islamıc Hıstory And Arts

Courses

 • Undergraduate İslam Tarihi I

 • Undergraduate İslam Tarihi II

 • Postgraduate Çağdaş Dönem İslam Dünyasında Dini-Siyasi Hareketler Tarihi

 • Postgraduate İbn Haldun Mukaddime

 • Undergraduate Siyer-i Nebi

 • Postgraduate Araştırma Yöntem ve Teknikleri

 • Postgraduate İslam Medeniyeti Tarihi

 • Undergraduate Peygamberler Tarihi

 • Postgraduate İslam Tarih Felsefesi ve Yazıcılığı

 • Undergraduate İslam Tarihi