Publications & Works

Articles Published in Other Journals

"İslam Hukukunda Kadının Hukuki Tasarruf Ehliyeti

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.25-39, 2014 (National Refreed University Journal)

Gıda Ürünlerinde Helal ve Haramı Belirleme Yöntemi

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.1, pp.453-478, 2012 (National Refreed University Journal)

İslam’da Helal ve Haram’ın Yeri ve Fıkıh Usulü Açısından Temellendirilmesi

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, no.20, pp.43-69, 2012 (Other Refereed National Journals)

"Ebu Hanife de Din ve Şeriat Ayrımı Var mı"

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, vol.26, pp.467-474, 2012 (International Refereed University Journal)

Klasik Fıkıh Doktrininde Kadının Namazda İmamlık Yapma Hakkı

Marife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim], no.1, pp.167-188, 2008 (Other Refereed National Journals)

Klâsik Fıkıh Literatüründe Kadının Cemaatle İbadeti Konusundaki Yaklaşımlarda Fitne Söyleminin Rolü -Eleştirel Bir Yaklaşım-

Marife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim], no.2, pp.59-80, 2004 (Other Refereed National Journals)

"Mansurizade Said in Klasik Fıkıhçılara Yönelttiği Eleştiriler"

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.5, pp.223-262, 2002 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Elmalılı M. Hamdi Yazır'ın Mecelle Müdafaası

Elmalılı M. Hamdi Yazır Sempozyumu, Antalya, Turkey, 2 - 04 November 2012, pp.231-264

Darülfünun Hocalarından Mansurizade Mehmed Said ve Klasik Fıkhın Sınırlarını Zorlayan Bazı Görüşleri

Darulfünûn İlahiyat Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 18 - 19 November 2009, pp.405-414

Books & Book Chapters

İslam İbadet Esasları

Ravza Yayınları, İstanbul, 2018

Hikmet-i Teşri

Nizamiye Akademi, İstanbul, 2017

Fıkıh Usulü

Ragbet Yayınları, İstanbul, 2017

Uzun Günlerde Oruç

İz Yayıncılık, İstanbul, 2010

Episodes in the Encyclopedia

Tûsî, Ebu Ca'fer

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.3, 2012

Tarsûsî Mehmed Efendi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.2, 2011

Tedavi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.3, 2011

Tadil-i Erkan

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.1, 2010

Takas

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.3, 2010