Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

"İslam Hukukunda Kadının Hukuki Tasarruf Ehliyeti

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.25-39, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gıda Ürünlerinde Helal ve Haramı Belirleme Yöntemi

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.453-478, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İslam’da Helal ve Haram’ın Yeri ve Fıkıh Usulü Açısından Temellendirilmesi

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.43-69, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Ebu Hanife de Din ve Şeriat Ayrımı Var mı"

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, cilt.26, ss.467-474, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Klasik Fıkıh Doktrininde Kadının Namazda İmamlık Yapma Hakkı

Marife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim], ss.167-188, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klâsik Fıkıh Literatüründe Kadının Cemaatle İbadeti Konusundaki Yaklaşımlarda Fitne Söyleminin Rolü -Eleştirel Bir Yaklaşım-

Marife: Dini Araştırmalar Dergisi [Bilimsel Birikim], ss.59-80, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Mansurizade Said in Klasik Fıkıhçılara Yönelttiği Eleştiriler"

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.223-262, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Elmalılı M. Hamdi Yazır'ın Mecelle Müdafaası

Elmalılı M. Hamdi Yazır Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2012, ss.231-264

Darülfünun Hocalarından Mansurizade Mehmed Said ve Klasik Fıkhın Sınırlarını Zorlayan Bazı Görüşleri

Darulfünûn İlahiyat Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Kasım 2009, ss.405-414

Kitap & Kitap Bölümleri

İslam İbadet Esasları

Ravza Yayınları, İstanbul, 2018

Hikmet-i Teşri

Nizamiye Akademi, İstanbul, 2017

Fıkıh Usulü

Ragbet Yayınları, İstanbul, 2017

Uzun Günlerde Oruç

İz Yayıncılık, İstanbul, 2010

Ansiklopedide Bölümler

Tûsî, Ebu Ca'fer

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.3, 2012

Tarsûsî Mehmed Efendi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.2, 2011

Tedavi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.3, 2011

Tadil-i Erkan

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.1, 2010

Takas

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ss.3, 2010