Genel Bilgiler

Biyografi

Prof. Dr. Adem ÇAYLAK

1970’te Kaman’da doğdu. 1992’de Ankara Üniversitesi Siyasala Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Kırıkkale Üniversitesi’nde, doktorasını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladı. Ankara ve Kırıkkale Üniversitelerinde araştırma görevliliği ve Kafkas Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı.

2010-2011 yılları arasında Florida State University’de visiting scholar olarak, ABD’de liberal ve toplulukçu çok kültürlü yurttaşlık üzerine Türkiye ile karşılaştırmalı çalışma yaptı. 2013 yılında üç ay süreyle, Luisiana State University’de aynı çalışmayı yürüttü. 2011-2015 yılları arasında Milat gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. 2011-2017 yılları arasında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyaset Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı. 28 Nisan 2017’den itibaren Kocaeli Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 

Siyaset felsefesi, Doğu ve İslam siyasal düşünceler tarihi, iktidar-muhalefet  ilişkileri, muhalefet, muhalefet kültürü, kimlik, yurttaşlık, toplulukçu çokkültürlü yurttaşlık, Türkiye’de devlet felsefesi ve siyasal hayat ve sivil toplum dinamikleri konularında çalışan yazarın,

“Osmanlı’da Yöneten-Yönetilen İlişkisi: Bir Şerif Mardin Çözümlemesi” (Ankara: Kadim, 2005), İktidar-Muhalefet İlişkileri Bağlamında Türkiye’nin Siyasal Hayatında Osman Bölükbaşı Hareketi (Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi, 2010), Gülenizm: “Dinci” Kemalizm Ya Da “Gülen” Kemalizm (Ankara: Adam, 2014), Osmanlı’da Yöneten ve Yönetilen (Ankara: Savaş Yayınları, 2018), Gülenizm’in Soykütüğü (Ankara: Savaş Yayınları, 2016), Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’nin Siyasal Hayatı (ed), (Ankara: Savaş Yayınları, 2017), Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’nin Dış Politikası (ed), (Ankara: Savaş Yayınları, 2018) ve İslam Siyasi Düşünceler Tarihi (ed), (Ankara: Savaş Yayınları, 2018)  adlı kitapları yanında ulusal/uluslararası bilimsel makaleleri yayınlandı. Evli ve üç kız çocuk babasıdır.   E-posta: ademcaylak@gmail.com

Kurum Bilgileri

Birim
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı
Siyaset ve Sosyal Bilimler

İletişim

Diğer E-posta
ademcaylak@gmail.com
Web Sayfası
https://avesis.kocaeli.edu.tr/adem.caylak
Cep Telefonu
+90 0506 976 2420
İş Telefonu
+90 262 303 1599
Posta Adresi
Kocaeli Üniversitesi, İİBF, Sİyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Umuttepe İzmit/Kocaeli