Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Development of radiometer operating between 50 MHz and 26.5 GHz using gain-stabilized LNA

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.24, ss.973-978, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Experimental and theoretical study of 4-cyanobenzaldehyde isonicotinoyl-hydrazone monohydrate

JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, cilt.984, ss.389-395, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prototype Implementation of an RF ID Reader System

Istanbul University Journal of Electrical&Electronics Engineering, cilt.7, ss.287-292, 2007 identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Optical Filter Performance Analysis in Fiber Optic Network Systems

26th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), İzmir, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018

Data Transmission Analysis of DWDM and SDH

26th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), İzmir, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018

Investigation Of DWDM System and Dispersion Effect In Optical Systems

24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU), Zonguldak, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2016, ss.1745-1748

Connection Guidence and Wave Length Assignment of Optical Systems Using An Intelligent Control Plane

IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conference, Antalya, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2009, ss.998-999

Indoor Free-Space Optical Communication Systems Design with Simulation

IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conference, Antalya, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2009, ss.986-987

GPS Tasarımı Uygulama Örnekleri ve Navigasyon

Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu-, Türkiye, 1 - 05 Ocak 2008

Akıllı Antenlerde Geriye Yayılım Algoritması İle Huzme Yönlendirme

Türkiye bilimsel Kongresi Ulusal Genel Kurul Toplantısı, Türkiye, 1 - 05 Ocak 2008

Indoor Free Space Optical Communication Network Design Via Virtual Base Stations

IEEE 16th Signal Processing and Communications Applications Conference, Aydın, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2008, ss.811-812

Küresel Konum Belirleme Sistemi (GPS) ve Uygulaması

III. İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu, Türkiye, 1 - 05 Ocak 2007