Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

The Philippines Health System and Fight Against COVID-19 Pandemic

Toplum ve Hekim, vol.36, no.6, pp.434-445, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

VACCINE REFUSAL

Toplum ve Hekim, vol.33, no.3, pp.175-186, 2018 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Spirometric Parameters of the Villagers Living Around Power Plant in Muğla, Turkey

Turkish Respiratory Journal, vol.8, no.2, pp.44-47, 2007 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Hekimlerin COVID-19 Pandemisi Döneminde Çalışma Şartları ve Aşılanma Hakkındaki Görüş, Tutum ve Davranışları

5. Uluslararası 23. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 13-18 Aralık 2021, İstanbul, Turkey, 13 - 18 December 2021, pp.1 Sustainable Development

COVID-19 pandemisinin bir tıp fakültesi intörnleri üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi

4. Uluslararası 22. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 19 December 2020, pp.380 Sustainable Development

Kocaeli Derince İlçesinde Kanser Taraması İçin KETEM’e Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi

3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 November 2019, pp.1096-1097 Sustainable Development

Restrooms: health and sanitation

Environmental HealthCongress, Turkey, 1 - 04 May 2006

The impact of coal fired power plants on respiratorysymptoms

ISEE 2000 12th Conference of the International Society forEnvironmental Epidemiology, 19 - 23 August 2000 Sustainable Development

Ötenazi üzerine bir çalışma

V. Ulusal Halk SağlığıKongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 16 October 1996

Books & Book Chapters

Bir Üniversite Hastanesinde COVID-19 Enfeksiyonunu Önleme Çalışmaları

in: Türkiye Sağlık Raporu 2020, Sarp Üner, Pınar Okyay, Editor, Hipokrat Yayınevi, pp.719-723, 2020

Enerji Politikaları ve Çevre

in: Türkiye Sağlık Raporu 2020, Sarp Üner,Pınar Okyay, Editor, Hipokrat, Ankara, pp.347-362, 2020