Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Use of Renewable Energy Resources in Agricultural Production

IV- International Conference of Food, Agriculture, and Veterinary Sciences (GTHK 2022), Van, Turkey, 27 May 2022, pp.415-427 Sustainable Development

Evaluation of the Current Status of Organic Agriculture in Turkey

IV- International Conference of Food, Agriculture, and Veterinary Sciences (GTHK 2022), Van, Turkey, 27 May 2022, pp.340-354

The Effects of Ukraine Crisis on Food Security

IV- International Conference of Food, Agriculture, and Veterinary Sciences (GTHK 2022), Van, Turkey, 27 May 2022, pp.355-368 Sustainable Development

Determination of Knowledge Levels of Consumers in Turkey Regarding Geographically Indicated Products

4th International Congress of Multidisciplinary Social Sciences (ICMUSS 2022), Ankara, Turkey, 10 May 2022, pp.27

Geographical Indication Cheese Consumption Behavior of Consumers

9th International Conference on Agriculture, Animal Sciences and Rural Development (ISPEC 2022), Burdur, Turkey, 19 March 2022, pp.774-789

The Importance of Agricultural Production for Food Safety

9th International Conference on Agriculture, Animal Sciences and Rural Development (ISPEC 2022), Burdur, Turkey, 19 March 2022, pp.752-763 Sustainable Development

The Future of Agricultural Tourism (Agro-Tourism) In Turkey

9th International Conference on Agriculture, Animal Sciences and Rural Development (ISPEC 2022), Burdur, Turkey, 19 March 2022, pp.790-804

Difficulties in Food Security with the Covid-19 Pandemic

9th International Conference on Agriculture, Animal Sciences and Rural Development (ISPEC 2022), Burdur, Turkey, 19 March 2022, pp.764-773

Tüketicilerin Geri Dönüşüm Davranışları ile İlgili Bir Literatür İncelemesi

International Global Climate Change Congress, Çanakkale, Turkey, 3 - 05 June 2021, pp.339-340

Books & Book Chapters

Türkiye’deki Tüketicilerin Coğrafi İşaretli Ürünlere Yönelik Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

in: Current Debates on Social Sciences 8, Zeynel KARACAGİL, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.52-68, 2022

Covid-19 Pandemisiyle Küresel Tedarik Zincirlerinde Yaşanan Sıkıntılar

in: Covid-19 Pandemi Sürecine Eğitimden Ekonomiye Farklı Perspektiflerden Bakış, Dr. Sümeyye ALTIPARMAK, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.81-99, 2022

Tüketicilerin Geri Dönüşüm Davranışları ile İlgili Bir Literatür İncelemesi

in: Ziraat, Orman ve Su Ürünlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler-II, Prof. Dr. Ali Musa Bozdoğan,Prof. Dr. Nigar Yarpuz Bozdoğan, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.63-83, 2021

Coğrafi İşaret Konusunu Tüketiciler Açısından Ele Alan Yayınlara İlişkin Bir Literatür İncelemesi

in: Ziraat, Orman ve Su Ürünlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler, Doç. Dr. Tugay Ayaşan, Doç. Dr. Ümit Ayata, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.181-212, 2021