Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Renewable Energy Sources and Technologies of Potential in Turkey

The Eurasia Proceedings of Science, Technology, Engineering Mathematics (EPSTEM), cilt.4, ss.285-295, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Integration with Opto-Mechanical System Design and Servo-Motor for Computer Aided Z-Scan Experimental Setup

The Eurasia Proceedings of Science, Technology, Engineering Mathematics,, cilt.4, ss.113-119, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Bulgaristan

Yeni Türkye Stratejik Araştırma Merkezi, Balkanlar ve Rumeli Özel Sayısı, cilt.1, sa.66, ss.684-693, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mesleki ve Teknik Eğitim Uygulamarda İş Güvenliği Önlemleri ve uygulamaları

EJONS VIII, International Conference on Mathematics, Engineering, Natural, Medical Sciences, Erzurum, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2019, cilt.1

MekanizmaTekniğinde Kuvvet Arttırıcı Toggle Mekanizmalarının Önemi ve Endüstriyel Uygulamaları

EJONS VIII International Conference on Mathematics, Engineering, Natural Medical Sciences, 5 - 08 Eylül 2019, cilt.1

Makinelerde ve Tesislerde Mühendislik Önlemleri ve Uygulamaları

Uluslararası Mühendislik ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018

Makine Önlisans Programları için Hidrolik-Pnömatik Deney Setleri Tasarımı ve Uygulamaları

Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Baku, Azerbaycan, 11 - 13 Haziran 2018

Tersine Mühendislik ve Hızlı Prototipleme’xxnin Endüstriyel ve Mesleki Uygulamaları

Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Baku, Azerbaycan, 11 - 13 Haziran 2018, cilt.1, ss.133-137

The Future of Turkey in Renewable Energy

International Conference on Technology Engineering and Science (ICONTES), Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2017, cilt.1, ss.666-671

Makine Önlisans Programları için Yeni Nesil PLC’xxlerin Uygulama Alanları

2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2017, cilt.1, ss.690-691

Ülkemizde Uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve TS OHSAS

2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2017, cilt.1, ss.605-606

Yeni Nesil PLC’lerin Meslek Yüksekokulları için Uygulamaları ve Servo Oransal Kontrol Sistem Tasarımı

6. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Saraybosna, Bosna-Hersek, 18 - 20 Mayıs 2017, cilt.4, ss.435-439

Meslek Yüksekokullarında İş Güvenliği Kültürünün Oluşturulması ve Hereke Meslek Yüksekokulu Örneği

6. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Saraybosna, Bosna-Hersek, 18 - 20 Mayıs 2017, cilt.2, ss.692-696

Integration Of The New Generation PLC System and An Opto Mechanical System with Servo Motor

5. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Prizren, Sırbistan, 18 - 20 Mayıs 2016, cilt.3, ss.151-155

Meslek Yüksekokullarında Makine Programlarının Yeterliliklerinin Geliştirilmesi ve Hereke Meslek Yüksekokulu Örneği

5. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Prizren, Sırbistan, 18 - 20 Mayıs 2016, cilt.2, ss.629-635

Marmara Bölgesinde İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sayılarının İstatistiksel İncelenmesi ve Kocaeli Örneği

1. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 6 - 07 Mayıs 2016, cilt.1, ss.256-265

PLC Controlling and Applications in Optical Systems

14.Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı, Kocaeli, Türkiye, 14 Eylül 2012, cilt.1