Education Information

Education Information

 • 2005 - 2010 Doctorate

  Istanbul University, Communication Faculty, Public Relations And Publicity Department, Turkey

 • 1999 - 2003 Postgraduate

  Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Anabilim Dalı, Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Istanbul University, Communication Faculty, Public Relations And Publicity Department, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  GÜVEN KAVRAMI: SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ, MEDYA, HÜKÜMET VE TİCARİ KURULUŞLARA YÖNELİK AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

  İstanbul Üniversitesi, Havacılık Elektrik Elektroniği, İktisadi ve İdari Programlar

 • 2003 Postgraduate

  TELEVİZYON REKLAMLARININ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜKETİCİ TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English