Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Power of Universe: How Do Have Social Media Effect of Organizational Image of AirlineCompanies ?

Global Conference on Business, Hospitality and Tourism Research (GLOSEARCH 2018), 2 - 05 Ekim 2018

Yer Hizmetleri İşletmeri Çalışanlarının Tükenmişlik Seviyelerinin işe Bağlı GerginlikÜzerine Etkisi : Tgs Örneğ

17. Uluslararası Katılımlı İŞLETMECİLİK KONGRESi, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018, cilt.1, ss.308-313

STRATEGIC PLANNING, INNOVATION, AND BUSINESS DEVELOPMENT RELATIONSHIP: TURKISH AIRLINES CASE STUDY

ISMC 2017 , 13th International Strategic Management Conference, The European Proceedings of, Social Behavioural Sciences, İngiltere, 10 - 12 Haziran 2017

MÜŞTERI DENEYIMI HARITALARI: TÜRK HAVA YOLLARI ÖRNEĞI

16. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

CURRENT DEBATES IN ACCOUNTING FINANCE VOLUME 3

OPTIMIZATION MODELLING FOR REVENUE MANAGEMENT OF ANAIRLINE FLIGHT IN A COMPETITIVE ENVIRONMENT, , Editör, IJOPEC Publication Limited, ss.241-253, 2017