Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Additive manufacturing and biomechanical validation of a patient-specific diabetic insole

POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES, cilt.31, sa.5, ss.988-996, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar