Education Information

Education Information

 • 1996 - 2003 Doctorate

  Kocaeli University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Turkey

 • 1994 - 1996 Postgraduate

  Kocaeli University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Turkey

 • 1988 - 1992 Undergraduate

  Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Department Of Mathemeatics, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Monoton potansiyel operatörler ve lineer olmayan eliptik denklem için karışık sınır değer probleminin sayısal çözümü

  Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü

 • 1996 Postgraduate

  Çember üzerinde tekil integral denklemin iterasyon yöntemi ile çözümü

  Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English