Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cyclic alternating pattern analysis in REM sleep behavior disorder

SLEEP AND BREATHING, cilt.17, ss.209-215, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Self-Esteem, Social Phobia and Depression Status in Patients with Epilepsy

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, cilt.50, ss.320-324, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Sleep quality and its correlates in patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis

SCANDINAVIAN JOURNAL OF UROLOGY AND NEPHROLOGY, cilt.46, ss.441-447, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A Case of Chronic Renal Failure and Recurrent Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, cilt.48, ss.270-273, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Trigger Factors of Migraine

Noropsikiyatri Arsivi-Archives Of Neuropsychiatry, cilt.47, ss.58-63, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

An Unusual Coincidence of Subacute Sclerosing Panencephalitis and Duchenne Muscular Dystrophy

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, cilt.27, ss.250-253, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Orgasmic Headache Responsive to Greater Occipital Nerve Blockade

HEADACHE, cilt.49, ss.130-131, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ziprasidone Induced Tardive Cervical Dystonia

PSYCHOPHARMACOLOGY BULLETIN, cilt.42, ss.64-68, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Oxidative stress in human in sustained and white coat hypertension

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, cilt.60, ss.1565-1571, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hyperhomocysteinemia - An additional risk factor in white coat hypertension

INTERNATIONAL HEART JOURNAL, cilt.46, ss.245-254, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Huzursuz bacak sendromu ve uykuda periyodik hareket bozukluğu.

Noropsikiyatri Arsivi-Archives Of Neuropsychiatry, cilt.42, ss.29-33, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Yaşlı hipertansif hastalarda kognitif fonksiyon değerlendirilmesi.

Turk Geriatri Dergisi-Turkish Journal Of Geriatrics, cilt.8, ss.69-71, 2005 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Endothelium and angiogenesis in white coat hypertension

JOURNAL OF HUMAN HYPERTENSION, cilt.18, ss.809-814, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Oxidative stress in white coat hypertension Role of paraoxanase.

Journal Of Human Hypertension, ss.1-6, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Erdheim-Chester disease: A rare cause of paraplegia

European Journal Of Internal Medicine, cilt.14, ss.53-55, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Endothelial dysfunction in sustained and white coat hypertension.

American Journal Of Hypertension, cilt.16, ss.892-893, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Major depressive disorder in chronic heart failure patients: Does silent cerebral infarction cause major depressive disorder in this patient population?

TURK KARDIYOLOJI DERNEGI ARSIVI-ARCHIVES OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY, cilt.43, ss.505-512, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Treatment with enhanced external counterpulsation improves cognitive functions in chronic heart failure patients.

TURK KARDIYOLOJI DERNEGI ARSIVI-ARCHIVES OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY, cilt.41, ss.418-28, 2013 Creative Commons License identifier identifier

Vitamin D status in multiple sclerosis Are there any correlations with the health related quality of life

Neurology Psychiatry And Brain Research, cilt.18, ss.8-14, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Görme bozukluğunun eşlik ettiği oksipital nevralji: Olgu sunumu.

AGRI-THE JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF ALGOLOGY, cilt.22, ss.131-133, 2010 identifier

Episodic paroxysmal hemicrania with seasonal waxing and waning pattern.

AGRI-THE JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF ALGOLOGY, cilt.22, ss.37-40, 2010

Psychiatric aspects of multiple sclerosis.

Neurology Psychiatry And Brain Research, cilt.14, ss.67-74, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Recent concerns on SSPE: A fatal neuropsychiatric disorder.

NEUROLOGICAL SCIENCES AND NEUROPHYSIOLOGY, cilt.23, ss.307-311, 2006

Tuberoz Skleroz: Olgu Sunumu.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi., cilt.34, ss.44-46, 2004

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

LEVETİRESETAM İLE İLİŞKİLİ HEPATOTOKSİSİTE

52.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 25 November - 01 December 2016

Dirençli epilepsi olgusunda lakozamid yanıtı

TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ, Ankara, Türkiye, 8 - 10 October 2015, ss.336

PARİNAUD SENDROMU TANILI OLGU

50.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 21 - 27 November 2014

POSTPARTUM TUBERKÜLOZ MENENJİT OLGUSU

50.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 21 - 27 November 2014

Familyal SSPE ve atipik EEG bulguları.

46. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türkiye, 4 - 09 December 2010, ss.112

Tardiv distoni olgusu.

45. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türkiye, 10 - 15 November 2009, ss.181

“İnkomplet Nörobehçet” olguları.

45. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türkiye, 10 - 15 November 2009, ss.298

Chylamydia pneumonia seropozitifliği ve iskemik inme riski.

45. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türkiye, 10 - 15 November 2009, ss.113

Epilepsi hastalarında yaşam kalitesi.

45. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türkiye, 10 - 15 November 2009, ss.265

Epileptik hastada PCR negative Herpes ensefaliti olgusu.

45. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türkiye, 10 November 2009, ss.240-241

Psikiyatrik bulgularla seyreden geç yaş Jacob Creutzfeldt hastalığı.

44. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türkiye, 11 - 16 November 2008, ss.177

Vitamin D levels in patients with multiple sclerosis.

CONY second world congress on Controversies in Neurology, 23 - 26 October 2008

Multipl Skleroz’lu hastalarda D vitamini düzeyi.

43. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türkiye, 10 - 15 November 2007, ss.96

Diabetik lumbosakral plesopatiyi taklit eden spinal ependimoma olgusu.

43. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türkiye, 10 - 15 November 2007, ss.130

Migrenli hastalarda insomni ve depresyon.

9.Ulusal Ağrı Kongresi, Türkiye, 16 - 19 May 2007, ss.184

The correlation between apoe e4 allele and clinical features of multiple sclerosis

21st Congress of the European Committee for the Treatment and Research in Multiple Sclerosis, 28 September - 01 October 2005

Gebelikte ortaya çıkan nonkonvulsif status epileptikus.

22. Ulusal Nörofizyoloji EEG-EMG kongresi, Türkiye, 5 - 08 May 2005, ss.8

Kitap & Kitap Bölümleri

EPİLEPTOLOGY THE MODERN STATE OF SCIENCE

Psychiatric Comorbidities and Quality of Life in Epilepsy, VLADIMIR V. KALININ, Editör, INTECH, 2016

Olgularla Multipl Skleroz Tanı ve Ayırıcı Tanı

Ataklar ve Remisyonlarla Seyreden ve Multipl Sklerozu Taklit Eden Antifosfolipid sendromu (Sneddon Sendromu)., PROF .DR RANA KARABUDAK PROF .DR AYŞE ALTINTAŞ PROF .DR AKSEL SİVA PROF .DR DEMET YANDIM KUŞCU, Editör, BİLİMSEL TIP YAYINEVİ, 2011

UNDERLYING MECHANISMS OF EPILEPSY

Quality of Life and Psychiatric Aspects in Epilepsy, FATIMA SHAD KANEEZ, Editör, INTECH, 2011

Nörolojik Hastalıklar

Dejeneratif Hastalıklar, İLİÇİN - BİBEROĞLU - SÜLEYMANLAR - ÜNAL, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, ss.61-65, 2011

Nörolojik Hastalıklar

Uyku ve Uyku Bozuklukları, İLİÇİN - BİBEROĞLU - SÜLEYMANLAR - ÜNAL, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, ss.31-35, 2011

Olgularla Multipl Skleroz Tanı ve Ayırıcı Tanı

Optik nörit ve ayırıcı tanısı., PROF .DR RANA KARABUDAK PROF .DR AYŞE ALTINTAŞ PROF .DR AKSEL SİVA PROF .DR DEMET YANDIM KUŞCU, Editör, BİLİMSEL TIP YAYINEVİ, 2011

Nöroradyoloji Rehberi

Nörokutanöz sendromlar, Bölüm 20, Sezer Şener Komsuoğlu, Editör, GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ, 2009

Nöroradyoloji Rehberi

Tümör ve tumör benzeri durumlar, Bölüm 22, Sezer Şener Komsuoğlu, Editör, GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ, 2009

Nöroradyoloji Rehberi

Dejeneratif ve iyatrojenik hastalıklar, Bölüm 18, Sezer Şener Komsuoğlu, Editör, GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ, 2009

Nöroradyoloji Rehberi

Konjenital malformasyonlar. Bölüm 19, Sezer Şener Komsuoğlu, Editör, GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ, 2009

Nöroradyoloji Rehberi

Dejeneratif hastalıklar, Bölüm 21, Sezer Şener Komsuoğlu, Editör, GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ, 2009

EPİLEPSİ

Lokalizasyonla ilgili semptomatik epilepsiler, Dilek Ataklı, Çiğdem Özkara, Editör, 5US Yayınları, 2005

Hurst’s The Heart

Senkop Tanısı ve tedavisi, A. Metin Esen, Editör, NOBEL TIP KİTABEVİ, 2002