Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Barış ve Güvenliğin Cinsiyeti ve Dirençler: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Örneği

SİYASİ İLİMLER TÜRK DERNEĞİ II. ULUSAL SİYASET BİLİMİ KONGRESİ 2023, 7 - 08 October 2023

Küresel Bir İklim Aktörü Olarak AB

Avrupa Gündemi I - AB’nin Gücü: Ekonomi, Politika ve Hukuk Açısından AB’nin Küresel Etkisinin Yeniden İncelenmesi, Kocaeli, Turkey, 10 - 11 May 2023

İklim Değişikliği Çağında Türk Dış Politikası

DIŞ POLİTİKA AKADEMİSİ-VI “Türk Dış Politikasının Yüzyılı”, 13 - 15 April 2023

ASEAN and the Women Peace and Security Agenda: What Lies Ahead?

2. ULUSLARARASI HİTİT GÜVENLİK ÇALIŞMALARI KONGRESİ, 9 - 11 December 2022

Incorporating Climate Change into the WPS Agenda: A Human Security Perspective

CONGRESS ON GENDER STUDIES CGS22: Appearances of Violence, 16 November 2022

Islamic Feminism in Turkey

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR VE EĞİLİMLER KONGRESİ, Turkey, 08 November 2018

The Host and The Guests: Vulnerabilities of Syrian Women in Turkey

12th Pan-European Conference on International Relations, Prag, Czech Republic, 12 - 15 September 2018 Sustainable Development

Ulus İnşa Sürecinde Kadın Kimlikleri: Orta Asya Örneği

Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi, 16 - 17 October 2017

Protecting Women’s Human Rights in Times of Crisis: A Discussion on Syrian Refugees in Turkey

IX. Uludağ Uluslararası İlişkiler Kongresi ”Dünya Politikasında Kriz ve Değişim”, 23 - 24 October 2017 Sustainable Development

Terrorism and Women: Analysing Female Fighters of Jihadist Groups

6th International Conference on Gender Studies: Gender, Conflict, War and Peace, 23 - 25 March 2017 Sustainable Development

European Enlargement and Women: An Analysis on Turkey

European Conference on the Social Sciences, 9 - 12 July 2015 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Kissinger'ın Ardından...

in: Dış Politikada Kadınlar Almanak: 2023’de Kadınlar, Dünya Politikası ve Türkiye, ALEMDAR ZEYNEP, COŞKUN BEZEN, Editor, Okan Üniversitesi Yayını, pp.37-39, 2024

ASEAN Regional Plan of Action on Women, Peace and Security

in: World and Turkish Foreign Policy in 2022, Alemdar, Zeynep; Balamir Coşkun, Bezen; Gökalp Kutlu, Ayşegül, Editor, Okan Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.10-29, 2023

ASEAN Kadın, Barış ve Güvenlik Eylem Planı

in: Almanak - Dış Politikada Kadınlar: 2022'de Kadınlar, Dünya Politikası ve Türkiye, Alemdar, Zeynep; Balamir Coşkun, Bezen; Gökalp Kutlu, Ayşegül, Editor, Okan Üniversitesi Yayınları, pp.24-26, 2023

Dış Politikada Yüksek Nitelikli Emek Göçü

in: Göçün İmtiyazlıları: Yüksek Nitelikli Emek Göçü, Demirdizen Çevik, Derya; Gökalp Kutlu, Ayşegül, Editor, Nobel Bilimsel Eserler, pp.11-32, 2023

Afganistan'da Yeniden Taliban

in: Almanak - Dış Politikada Kadınlar: 2022'de Kadınlar, Dünya Politikası ve Türkiye, Alemdar, Zeynep; Balamir Coşkun, Bezen, Gökalp Kutlu, Ayşegül, Editor, Okan Üniversitesi Yayınları, pp.9-11, 2023

Gendering Security: The Impact of COVID-19 on Refugee Women in Turkey

in: COVID-19 AND RISK SOCIETY ACROSS THE MENA REGION, Sadiki, Larbi; Saleh, Layla, Editor, I.B.Tauris, pp.195-213, 2022

Gender, Migration and Security: The EU’s Responses to the Refugee Crisis

in: Refugee Crisis in International Policy Volume II - Refugee Policies of The EU and European Countries., Hasret Çomak, Burak Şakir Şeker, Mehlika Özlem Ultan, Yaprak Civelek, Çağla Arslan Bozkuş, Editor, TP London, pp.55-76, 2021

Toplumsal Cinsiyeti Yerinden Olma Bağlamında Düşünmek

in: Yükselen Bir Politika Alanı Olarak Göç, Sönmez Pelin, Aladağ Görentaş Itır, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.29-66, 2021

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Kadınlara Yönelik Aile İçi Şiddet

in: AVRUPA İNSAN HAKLARI SİSTEMİ VE TÜRKİYE: Seçilmiş Haklar Bakımından Bir Değerlendirme, Itır Aladağ Görentaş, Editor, Nobel Bilimsel Eserler, pp.95-142, 2020

Göç ve Güvenlik Bağlamında ABD’nin Göç Tarihi ve Politikaları

in: Dünyada Göç Yönetimi ve Türkiye’nin Göçmenleri: Göçü Nasıl Yönetmeli?, Prof. Dr. Ahmet Cihan, Doç Dr. İsmail Ermağan, Prof. Dr. Hamdi Genç, Editor, Akademik Kitaplar, pp.155-194, 2020

2000 Sonrası Şanghay İşbirliği Teşkilatı ve Türkiye

in: Türk Dış Politikasında Yeni Yönelimler: İki Kutuplu Sistem Sonrası Türk Dış Politikası, , Editor, Beta Yayınları, pp.415-432, 2013

Gender in Central Asia

in: Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar ve Yeni Gelişmeler, Prof. Dr. Hasret Çomak, Editor, Umuttepe Yayınları, pp.339-355, 2010

Metrics

Publication

36

Thesis Advisory

19
UN Sustainable Development Goals