Öğr.Gör.Dr.

AYŞİN KONAK


Fen Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Prehistorya Arkeolojisi

Eğitim Bilgileri

2008 - 2018

2008 - 2018

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Devletler Umumi Hukuku, Mühendislik Fakültesi Bölümü, Türkiye

2004 - 2008

2004 - 2008

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Türkiye

1997 - 2001

1997 - 2001

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Türk Müziği, Diş Hekimliği Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2018

2018

Doktora

Göller Bölgesi ve Trakya’daki Neolitik Yerleşmelerin Çevre Koşullarına G.Ö. 8200 Olayının Olası Etkileri

İstanbul Üniversitesi, Devletler Umumi Hukuku, Mühendislik Fakültesi Bölümü

2008

2008

Yüksek Lisans

Türkiye'de Yapılan Jeoarkeolojik Çalışmaların Kültür Tarihi Açısından Değerlendirilmesi

İstanbul Üniversitesi, Türk Müziği, Diş Hekimliği Fakültesi

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2012

2012

KUVATERNER BİLİMİ LİSANSÜSTÜ YAZ OKULU

Diğer

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Araştırma Alanları

Arkeoloji ve Sanat Tarihi , Jeoloji Mühendisliği

Akademik Unvanlar / Görevler

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi Dr.

Kocaeli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

PREHİSTORYA II

Tasarladığı Dersler

Lisans

Lisans

JEOARKEOLOJİ

Konak A.

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Arkeolojik Çalışmalarda Çevresel Yaklaşımların Tarihçesi History of Environmental Approaches in Archeological Studies

KONAK A.

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (KOUSBAD), ss.15-38, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Ambar Barajı - Ambar Höyük, Gre Fılla (Ambar I) ve Kendale Hecala 2018 Kazısı

ÖKSE A. T. , KONAK A. , Yurt V.

41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 17 - 21 Haziran 2019, cilt.1, ss.299-313

2019

2019

Archaeological Evidence and Geological Causes of Earthquakes in the Upper Tigris Basin in 2400-1950 BC: Case of Salat Tepe Yukarı Dicle Havzası’nda MÖ 2400-1950 Yıllarında Meydana Gelmiş Depremlerin Arkeolojik Kanıtları ve Jeolojik Nedenleri: Salat Tepe Örneği

KONAK A. , CAN Ş.

IESKO 2019 Kocaeli ve Düzce Depremleri 20. Yıl Özel Sempozyumu/Special Symposium for the 20th Anniversary of Kocaeli and Düzce Earthquakes, Kocaeli, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2019, ss.239-240

2019

2019

Ambar Höyük, Gre Fılla (Ambar 1) ve Kendale Hecala Yontma Taş Buluntu Topluluğu: Ön Bulgular

KONAK A.

41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 17 - 23 Haziran 2019

2019

2019

8200 İKLİM OLAYININ YENİKAPI (İSTANBUL) VE BATI TRAKYA’xxDAKİ NEOLİTİK YERLEŞMELERE ETKİLERİ

KONAK A. , YALÇIN M. N.

ULUSLARARASI KATILIMLI 72. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI, Ankara, Türkiye, 28 Ocak - 01 Şubat 2019, ss.195-196

2016

2016

Buzul Çağlarından İtibaren Kocaeli’nde Doğal Çevre Değişimleri ve Kültüre Yansıması

KONAK A.

Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu III, Kocaeli, Türkiye, 25 - 27 Mart 2016, cilt.1, ss.79-94

2016

2016

Buzul Çağlarından İtibaren Kocaeli’de Doğal Çevre Değişimleri ve Kültüre Yansıması

KONAK A.

ULUSLARARASI GAZİ SÜLEYMAN PAŞA VE KOCAELİ TARİHİ SEMPOZYUMU III, Kocaeli, Türkiye, 25 - 27 Mart 2016, ss.7

2010

2010

İstanbul Yenikapı da Holosen Yaşlı Bir Bataklık Alanı ve Yakınındaki Neolitik Dönem Yerleşmesi ile İlişkisi

BULKAN Ö., YALÇIN M. N. , KONAK A.

BEŞİNCİ YILLIK ANAMED SEMPOZYUMU: İSTANBUL VE SU, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Aralık 2010

2008

2008

Arkeoloji ve Yerbilimleri Arkeolojik Çalışmalarda Jeoarkeolojinin Yeri

KONAK A.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ARKEOLOJİK KAZI VE ARAŞTIRMALAR TOPLANTISI 8, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

2015

2015

A Holocene-Aged Swamp Area in Yenikapı-Istanbul and Its Relation to the NeighboringNeolithic Settlement

YALÇIN M. N. , BULKAN Ö., OYA A., KONAK A.

İstanbul and Water, Paul Magdalino and Nina Ergin, Editör, Peeters, Leuven, ss.31-46, 2015

Bilimsel Hakemlikler

Haziran 2018

Haziran 2018

Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi KOU-SPAD

Diğer DergilerAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1