Araştırma Alanları

  • Atom ve Moleküllerin Elekronik Yapısı Kuramı

  • Atomik ve moleküler etkileşimler

  • Biyolojik ve tıbbi fizik

  • Malzeme Bilimi

  • Yoğun Madde 1:Yapısal, Mekanik ve Termal Özellikler

  • Yoğun maddenin mekanik ve akustik özellikleri

  • Yüzeyler ve arayüzeyler; İnce filmler ve nanosistemler

  • Yoğun Madde 2:Elektronik Yapı, Elektrik, Manyetik ve Optik Özellikler

  • Bulk malzemenin elektronik yapısı

  • Elektronik yapı, arayüzeylerin, ince filmlerin ve düşük boyutlu yapıların elektrik özellikleri