Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İçerik Temelli Öğretim Tasarımına Dayalı Üstbilişsel Okuma Stratejileri Eğitimi Hakkında Öğrenci Görüşleri

YEAUK 2017 YÜKSEKÖĞRETİMDE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMALARI KONGRESİ, Türkiye, 19 - 20 Mayıs 2017