Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Nozul içi geometrilerinin partikül erozyonunda hedef malzeme aşınma ve pürüzlülüğüne etkileri

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.32, sa.4, ss.1051-1061, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Blasting nozzle internal geometry effects on wear and roughness of target material in particle erosion

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.32, sa.4, ss.1051-1061, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Solid particle erosive wear behaviour of flame sprayed EVA based polymeric coatings

Metallurgy and Materials Science Research Institute (MMRI) Chulalongkorn University, cilt.30, sa.3, ss.64-71, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SOLID PARTICLE EROSION BEHAVIOUR OF THERMALLY SPRAYED EVA COATINGS

3.International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), 17 - 19 Eylül 2018, ss.576-579

Solid Particle Erosion Behaviour of Thermally Sprayed EVA Coating

3.International Conference on Material Science and Technology bildiriler kitapçığı, IMSTEC 2018-kapadokya, Nevşehir, Türkiye, 17 Eylül 2018, ss.576-579

EROZİF AŞINMA DAVRANIŞINA NOZULDAKİ ÇAP DARALMASININ ETKİLERİ

VI. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, Kocaeli, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, cilt.1, ss.898-909

Erozif Aşınma Davranışına Nozuldaki Çap Daralmasının Etkileri

VI. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı (UHUK-2016), Kocaeli, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, cilt.1, ss.1-12

Kumlama Yönteminde Farklı Nozul Tasarımlarının Partikül Çarpma Hızlarına Ve Erozyon Oranlarına Etkileri

1st International Conference on Engineering Technologyand Applied Sciences, Afyon, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2016, ss.1336-1341

Kumlama Yönteminde Farklı Nozul Tasarımlarının Hedef Malzeme Pürüzlülüğüne Etkileri

1 st International Conference on Engineering Technologh and Applied Sciences, 21 - 22 Nisan 2016

KUMLAMA YÖNTEMİNDE FARKLI NOZUL TASARIMLARININ HEDEFMALZEME PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİLERİ

1st International Conference on Engeneering Technology and Applied Sciences, afyon, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2016

Kumlama Yönteminde Farklı Nozul Tasarımlarının Partikül Çarpma Hızlarına ve Erozyon Oranlarına Etkileri

1 st International Conference on Engineering Technologh and Applied Sciences, 21 - 22 Nisan 2016

THE EFFECT OF NOZZLE GEOMETRY ON EROSIVE WEAR BEHAVIOR OF POLYMETHYL METHACRYLATE

4th International Conference of Engineering Against Failure (ICEAF IV), Yunanistan, 24 - 26 Haziran 2015, ss.472-479

Erosion Test Parameters on the Particle Impengement Velocity by Using CFD Analysis

Proceedings of the 4th International Congress APMAS2014, Muğla, Türkiye, 24 Nisan 2014, ss.900

Investigation of the Efects of Erosion Test Parameters on the Particle Impengement Velocity by Using CFD Analysis

4th International Congress in Advances in Applied Physics and Materials Science (APMAS 2014), FETHİYE MUĞLA, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2014, cilt.1, ss.900

Bilgisayar Destekli Rüzgar Tüneli Simülasyonu ve Akış Analizi

2.Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi ve CAD-CAM Günleri 2010(TİMAK 2010), Balıkesir, Türkiye, 11 - 12 Kasım 2010, cilt.1, ss.331-342

Düz Flaplı Pozitif Kambura Sahip NACA 4412 Kanat Profilinin Aerodinamik Performansının Bilgisayar Destekli Analizi

2.Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi ve CAD-CAM Günleri 2010(TİMAK 2010), Balıkesir, Türkiye, 11 - 12 Kasım 2010, cilt.1, ss.427-436