Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Boşanmış Anne-Babaların Müşterek Çocuklarının Soyadı Sorunu: Bir Karar İncelemesi ve İdare Hukukuna Yansımaları

Selcuk Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi, vol.27, no.2, pp.347-376, 2019 (Other Refereed National Journals)

Türk İdare Hukukunda Hukuki Güvenlik İlkesinin Uygulanması

Terazi Hukuk Dergisi, vol.13, no.148, pp.56-74, 2018 (Other Refereed National Journals)

idari yargıda makul süre kavramının avrupa insan hakları mahkemesi kararları ışığında incelenmesi

ınonu unıversıty law revıew, vol.9, no.2, pp.391-414, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Türk İdare Hukukunda İdarî Güvenlik İlkesinin Uygulanması

Terazi Aylık Hukuk Dergisi, vol.13, pp.56-74, 2018 (Other Refereed National Journals)

Avrupa Birliği Temel Haklar Şartında Gözardı Edilen Bir Husus: İyi Niyet

karatay üniversitesi hukuk fakültesi dergisi, vol.2, no.1, pp.11-29, 2017 (Other Refereed National Journals)

human rigts and equality institions as a social imperative

pravni zivot, no.29, pp.181-213, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

6701 sayılı Türkiye İnsan hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu zerine Bir Değerlendirme-I

uyuşmazlık mahkemesi dergisi, pp.721-761, 2016 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

princile of secularism in terms of personal autonomy

pravni zivot, no.28, pp.111-144, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yeni Anayasa Çalışmalarında İdare Hukuku Açısından Gözönünde Bulundurulması Gereken Hususlar

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, no.5, pp.617-666, 2015 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

human rights policy of the european union and a disregarded issue:good faith

pravni zivot, no.27, pp.133-154, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

İdari Yargı Kararlarının Uygulanmasında Hukuki ve Fiili İmkansızlık

Terazi Hukuk Dergisi, no.38, pp.41-54, 2009 (Other Refereed National Journals)

Teknik Hizmetler Sınıfında Bulunan Mmeurların Ek Gösterge Uygulamaları

kazancı hakemli hukuk dergisi, pp.45-69, 2008 (Other Refereed National Journals)

Kamu hizmetine girme hakkı ve aday memur

Kazancı hakemli hukuk dergisi, pp.131-147, 2007 (Other Refereed National Journals)

Ötenazi ve Hukuk

Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, pp.94-106, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Klasik Denetim Yollarının Aksaklıkları,Yetersizlikleri ve Ombudsmanlık

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar Eğilimler Kongresi, 8 - 09 November 2018

Boğaziçi Bölgesinde İmar Planı Yapma Yetkisi

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar Eğilimler Kongresi, 08 November 2018 - 09 November 2019

Kiptaş’ın Kendi Projelerinde Yapı Denetim Yetkisi Kullanıp-Kullanamayacağı Sorunu

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar Eğilimler Kongresi, 8 - 09 November 2018

Türkiye’deki Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumunun Diğer Ülkelerdeki Ombudsmanlık Kurumları ile Karşılaştırılması

3rd International Researches Congress on Humanities and Social Sciences, 9 July - 11 September 2018

Yargı Kararları Işığında Çevresel Etki Değerlendirmesi:Tanım ve Unsurları

3rd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, 9 - 11 July 2018

Tıbbi Müdahale Nedeniyle Oluşan Bedensel Zararlar ve T.C.Kamu Denetçiliği Kurumu (OMBUDSMAN)

Yeni Gelişmeler Işığında Bedensel Zararların Tazmini Uluslarası Kongresi, 6 - 08 May 2015, vol.1

Books & Book Chapters