sağlık hizmetleri açısından idaenin kurumsal sorumluluğu ve hasta hakları mevzuatının idari yargı kararlarına yansmaları


KESKİN B. , ODYAKMAZ Z.

ınternatıonal young researchers-proceedings, 26 - 27 April 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text