Araştırma Alanları

 • Fizik

 • Atom ve Molekül Fiziği

 • Gazlar, Plazmalar ve Elektriksel Boşalmalar Fiziği

 • Yoğun Madde 1:Yapısal, Mekanik ve Termal Özellikler

 • Yoğun Madde 2:Elektronik Yapı, Elektrik, Manyetik ve Optik Özellikler

 • Atomik ve Moleküler Spektroskopi

 • Emisyon Spektroskopisi

 • Kemometri

 • Spektroskopik Yöntemler

 • Yüzey Analizi

 • Temel Bilimler