General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri Ilişkileri, Sosyal Politika

Metrics

Publication

16

Project

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals