Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Liquidity Risk Management in Islamic Banking: Comparative Analysis with SUR Methodology for Turkey

Journal of Economic Development Environment and People, vol.8, no.4, pp.54-71, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ticari Açıklık ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Değerledirilmesi: Gambiya Örneği

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimlee Enstitüsü Dergisi, vol.5, pp.441-474, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Forecasting volatility of gold: Comparison of Turkish gold and equity markets’ risk profile

Turkish Economic Review, vol.6, no.3, pp.200-217, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

COINTEGRATION OF EQUITY AND GOLD MARKETS: EVIDENCE FROM TURKEY

International Journal of Economics and Financial Issues, vol.9, no.2, pp.32-40, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Öncü Göstergelerle Finansal KırılganlıkEndeksi: Türkiye Örneği (1990-2017)Financial Fragility Index with Leading Indicators: TheCase of Turkey (1990-2017)

Kocaeli ÜniversitesiKocaeli University Journal of Social SciencesSosyal Bilimler Dergisi, no.36, pp.113-125, 2018 (Other Refereed National Journals)

Analysis of factors make Turkish economy fragile byLOGIT and PROBIT models (1990.01-2018:05)

Journal of Economics and Political Economy, vol.5, pp.466-479, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Predictability of financial crises by KLR method:Turkey case (Period of 1990:01-2018:09)

Journal of Economics Bibliography, vol.5, no.4, pp.231-237, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

IMPORTANCE OF BORDER TRADE IN REGIONAL DEVELOPMENT IN 2000 YEARS

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.0, pp.72-98, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effectiveness Of Export Incentive Policies: The Sample of Afyonkarahisar

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.11, no.2, pp.47-68, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

İhracatı Teşvik Politikalarının Etkinliği: Afyonkarahisar Örneği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.11, no.2, pp.47-68, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Performance Analysis of Turkish Banking Sector in the Context of The Problem of Asymmetric Information

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.4, pp.95-118, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Finansal Krizlere Karşı SUKUK'un Uygulanabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.8, no.14, pp.33-55, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Performance Analysis of Turkish Banking Sector in The Context of the Problem of Asimmetric Information

Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.95-118, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Faizsiz Finansman Bonosu Sukuk ve Türkiye Uygulamaları

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.3, no.7, pp.1-16, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Finansal Yenilik Tüketim Harcamaları İlişkisi Amprik Analiz 1998 2008

Atatürk Üniversitesi, İİBF Dergisi, vol.25, pp.207-222, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Parasal Aktarımın Faiz Kanalının Granger Nedensellik ve Todo Yamamota Yöntemleri İle Analizi

Erciyes Üniversitesi, İİBF Dergisi, no.33, pp.101-118, 2009 (Other Refereed National Journals)

2000 li yıllarda Türk Tarımının Görünümü Üzerine Bir Değerlendirme

Stratejik Araştırmalar Dergisi (Stratejik Öngörü Dergisi), vol.5, no.13, pp.3-16, 2009 (Other Refereed National Journals)

Parasal Aktarım Mekanizması Türkiye de Döviz Kuru Kanalının VAR Analizi

Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF Dergisi, vol.24, no.1, pp.171-191, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Para Politikası Stratejilerinin Karşılaştırılması İçin Kılavuz

Finans – Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergis, vol.42, no.497, pp.40-49, 2005 (Other Refereed National Journals)

Yeni Finansal Mimari Bağlamında IMF nin Rolüne İlişkin Tartışmalar

Finans – Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.42, no.491, pp.44-53, 2005 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Uygulanan Maliye Politikaları 1980 1996 Dönemi İçin Genel Bir Değerlendirme

Kocaeli Üniversitesi İİBF Dergisi, no.1, pp.123-135, 1998 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Açık Piyasa İşlemleri

Kocaeli Üniversitesi, İİBF Dergisi, no.1, pp.109-119, 1997 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’deki Katılım Bankalarının COVID-19 Öncesi ve Sonrası Yoğunlaşma Analizi

II. International Symposium on Economic Thought (ISET 2021), Turkey, 23 May 2021, pp.38-51 Sustainable Development

ÖNDE GELEN KAHVE ÜRETİCİSİ ÜLKELERİN KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜĞÜNÜN ÖLÇÜLMESİ

International Anatolian Conference on Coffee & Cocoa, Turkey, 03 December 2021, pp.73-81

DOĞAL AFETLERİN FİNANSMANI İÇİN BİR ÖNERİ: CAT TAHVİLLERİ

European Congress on Economic Issues VI, Kocaeli, Turkey, 14 - 15 November 2019, pp.211-219

BANKACILIK SEKTÖRÜNE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİNİN YANSIMALARI

International Congress of Management, Economy and Policy 2019 Güz/ ICOMEP’xx19-Autumn, Kocaeli, Turkey, 2 - 03 November 2019, pp.717-725

Blockchain Teknolojisinin Finansal Piyasalara Etkisi

European Congress on Economic Issues VI, Kocaeli, Turkey, 14 - 15 November 2019, pp.74

Reflections of Natural Disasters on National Economies / Doğal Afetlerin ÜlkeEkonomilerine Yansımaları

VI. International Earthquake Symposium, Kocaeli 2019, Kocaeli, Turkey, 25 - 27 October 2019, pp.255-261

MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Politika Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 02 December 2018, pp.970-979 Sustainable Development

Dünyada ve Türkiye’de Sukukun Uygulanabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme

Innovation and Global Issues Congress IV”, Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2018, pp.1200-1209

IS GOLD A SAFE HAVEN?EVIDENCE FROM TURKISH FINANCIAL MARKET

IV. EUROPEAN CONGRESS ON ECONOMIC ISSUES, Kocaeli, Turkey, 15 - 17 November 2018, pp.253-266

Islamic Banking And Risk Management: The Case Turkeyİslami Bankacılık Ve Risk Yönetimi: Türkiye Örneği

CUDES 20187. International Congress on Current Debates in Social Science, İstanbul, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.54

Islamic Banking and Risk Management: The Case Turkey

CUDES 2018 7th International Congress on Current Debates in Social Sciences, İstanbul, Turkey, 19 - 21 April 2018, pp.1-177

Katılım Bankalarının Veri Zarflama Yöntemi ile Verimlilik ve Etkinlik Analizi Üzerine Bir Değerlendirme (2010-2015 Dönemi)

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, vol.1, pp.388-410

Çekim Modeli Yaklaşımı ile Sınır Ticaretinin Türkiye Ekonomisine Katkıları

Scientific Cooperation For The Futures in the Social Sciences International Conference, Uşak, Turkey, 22 - 23 September 2016

İmpacts of Fluctuations in Petrol Prices on Turkısh Macroeconomy

EconAnadolu 2015, Anadolu International Conference in Economics IV, 10 - 12 June 2015 Sustainable Development

Finansal Krizlerde Sukuk un Önemi Üzerine Bir Değerlendirme

4. Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı, 27 - 29 September 2012

Türk Bankacılık Sektöründe Asimetrik Bilgi Problemi

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Kongresi, 30 October - 01 November 2010

Alternatif Para Politikası Stratejilerinin Etkililiği Bir Karşılaştırma Kılavuzu Denenmesi

Para Teorisi Ve Politikasında Son Gelişmeler Sempozyumu II, Turkey, 24 - 26 February 2005

Books & Book Chapters

Effect of Refugees on the Components of Economic Misery: AnEmpirical Analysis of Top Refugee-Hosting Countries

in: River Flowing North: Migration Generating Geographies and International Irregular Migrations, Suat Kolukırık, Elif Gün, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.319-335, 2020

IMPACT OF REFUGEES ON ECONOMIC GROWTH: ANEMPRICAL ANALYSIS OF TOP REFUGEE-HOSTING COUNTRIES

in: ADMINISTRATIVE, ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES Theory,Current Research and New Trends, Asst. Prof. Dr. Selim DEMEZ, Editor, IVPE, Cetinje, pp.252-265, 2020

ISLAMIC BANKING AND RISK MANAGEMENT:CASE STUDY FOR TURKEY

in: Current Debates in Finance Econometrics Volume 19, Hilal YILDIZ, Çağlar Ozan GÖNÜLLÜ, Editor, IJOPEC Publication Limited, London, pp.83-98, 2018

BRICS Ülkeleri İçin Mali Sürdürülebilirlik: PAnel Veri Analizi

in: İktisat Seçme Yazılalar, HAvvanur Feyza Erdem ve Aykut Başoğlu, Editor, Celepler Matbaacılık Basın Yayın Dağıtım, Trabzon, pp.249-264, 2018

Islamic Banking and Risk Management:Case Study for Turkey

in: FinanceEconometrics, Ozan Gönüllü, Hilal Yıldız, Editor, IJOPEC Publication, Londrina, pp.99-111, 2018

Is Gold A Safe Haven? Evidence From Turkish Financial Market

in: IV. European Congress on Economic Issues, Ayhan Orhan, Nuray Terzi, Sema Yılmaz Genç, Editor, Umuttepe Yayınevi, Kocaeli, pp.253-266, 2018

İSLAM İKTİSADI VE FİNANSI

Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları No: 22, Zonguldak, 2017

SUKUK UYGULAMALARININ FİNANSAL PİAYASALAR İÇİN ÖNEMİ

in: İslam İktisadı ve Finansı, Hakan Sarıbaş, Editor, Bülent Ecevit Üniversitesi Yaynları:22, Zonguldak, pp.135-156, 2017

İslam İktisadının Gayesi

in: İslam İktisadı ve Finansı, Hakan Sarıbaş, Editor, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, pp.19-60, 2017

KONUT ALANINDAKİ GELİŞMELERE İLİŞKİN MEMNUNİYET ANALİZİ: KOCAELİ ÖRNEĞİ

in: Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları, Selçuk Koç,, , SemaYılmaz Genç Kerem Çolak, Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.25-43, 2017

AN EVALUATİON ON THE CREDİBİLİTY OF THE CBRT

in: GLOBALİZSATİON DİMENSİONS & IMPACTS GLOBAL STUDİES SERİES VOL.2, HİLAL YILDIZ, FARHANG MORADY VE İSMAİL ŞİRİNER, Editor, IJOPEC PUBLİCATİON, London, pp.86-103, 2015

10. BÖLÜM: PARA POLİTİKASI ETKİ KANALLARI

in: PARA TEORİSİ VE POLİTKASI, ÇETİN DOĞAN VE İNCİ PARLAKTUNA, Editor, LİSANS YAYINCILIK, İstanbul, pp.311-325, 2012

13. BÖLÜM: DIŞA AÇIK EKONOMİ VE PARA POLİTİKASI ETKİNLİĞİ

in: PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI, ÇETİN DOĞAN VE İNCİ PARLAKTUNA , Editor, LİSANS YAYINCILIK, İstanbul, pp.391-415, 2012

1999: ROBERT A.MUNDELL

in: NOBELİN İZİNDE İKTSAT KURAMININ GELİŞİMİ, TAHİR BÜYÜKAKIN, YAŞAR BÜLBÜL,NECİP ÇAKIR, Editor, İSTANBUL TİCARET ODASI YAYINLARI, İstanbul, pp.543-564, 2010