2000 li yıllarda Türk Tarımının Görünümü Üzerine Bir Değerlendirme


ERDOĞAN S., YUMUŞAK İ. G., BÜYÜKAKIN F.

Stratejik Araştırmalar Dergisi (Stratejik Öngörü Dergisi), vol.5, no.13, pp.3-16, 2009 (Peer-Reviewed Journal)