Publications & Works

Articles Published in Other Journals

AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİNDE SOSYAL AVRUPA GEREKLİLİĞİ VE AVRUPA VATANDAŞLIĞI

SOCIAL SCIENCESSTUDIES JOURNAL, vol.3, pp.413-424, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

VIRTUAL DIPLOMACY INTERNET EFFECT ON INTERNATIONALRELATIONS

International Journal of Multidisciplinary Thought (IJMT), vol.5, pp.185-196, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Göçmenlerde Siyasal Davranışın Psikolojik Arka Planı Almanya da Yaşayan Türk Göçmenler Örneği

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, vol.111, pp.179-190, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Ekonomik Elit Davranışları ve Bir Ekonomik Seçkinler Örgütü Olarak TÜSİAD

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, pp.397-406, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Avrupa Bütünleşme Sürecinde Avrupa Birliği Sosyal Politikası ve Avrupa Vatandaşlığı İlişkisi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, pp.407-420, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

”Discussions on the UK’xxs Leaving the European Union (Brexit) and the Future of the European Union”

Cudes 7. International Congress on Current Debates in Social Sciences, İstanbul, Turkey, 19 - 21 April 2018

Göçmenlerde Siyasal Davranışın Psikolojik Arka Planı Almanya da Yaşayan Türk Göçmenler Örneği

2. Siyasal Psikoloji Çalıştayı: Güncel Sorunlar ve Yeni Yaklaşımlar, Antalya, Turkey, 14 - 15 May 2015, vol.111

Technology Usage in Diplomacy

International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference for Academic Disciplines, Freiburg, Germany, 2 - 04 December 2014

Books & Book Chapters

Arjantin

in: 21. Yüzyılda Latin Amerika, Senem Atvur, Ceren Uysal Oğuz, Ramazan İzol, Editor, Seçkin Kitabevi, Ankara, pp.567-581, 2019

GÜNEYDOĞU ASYA’DA GÜVENLİK SORUNLARI, SINIR ANLAŞMAZLIKLARIVE BÖLGESEL ÖRGÜTLENMELER

in: 21. Yüzyılda Asya-Pasifik, Sanem ÖZER, Senem ATVUR, Ramazan İZOL, Editor, Seçkin Kitabevi, Ankara, pp.201-215, 2017

Maastricht’xxten Günümüze Avrupa Birliği Vatandaşlığı ve Çokkültürlülük Tartışmaları

in: 21 Yüzyılda Avrupa, Ramazan İzol, Senem Atvur, Tolga Öztürk, Editor, Seçkin Kitabevi, Ankara, pp.47-67, 2016

Avrupa Birliği Sosyal Politikası ve Türkiye’xxnin Uyumu

in: Türk Dış Politikasında Yeni Yönelimler İki Kutuplu Sistem Sonrası Türk Dış Politikası, Çomak Hasret, Sancaktar Caner, Editor, Beta Yayınevi, İstanbul, pp.207-228, 2013

Yapısalcılık ve Post Yapısalcılık Yaklaşımları

in: Uluslararası İlişkilere Giriş Teorik Bakış, , Editor, Umuttepe, 2009

Oluşturmacılık Üzerine Bir Deneme

in: Uluslararası İlişkilere Giriş Teorik Bakış, , Editor, umuttepe, 2009